,

Electon Yamaha EL-900M

Availability:

Cho phép đặt hàng trước


Electon là đàn 3 tầng, hai tầng trên dành cho tay trái và phải, tầng Bass để đàn bằng chân. Đây là dòng biểu diễn, ngoài ra người ta còn dùng đàn Electon ở các thánh lễ trong nhà thờ.

Nhờ có tiếng đàn organ rất hay và dàn bass dưới chân rất công lực, nên đây là sự lựa chọn hoàn toàn phù hợp để chơi nhạc thánh ca.

Electone có rất nhiều model, ngày xưa thì có HS-series, sau đó là dòng EL-series. Hiện tại các model đang được ưa chuộng nhất là EL- 70/87/90, vì tiếng hay và công suất lao rất lớn, ví dụ như nhà thờ Ba Chuông đang sử đụng cây EL-90, tuy không gian nhà thờ rộng như vậy nhưng chỉ cần sử dụng loa của đàn là phục vụ đủ cho cả nhà thờ, không cần phải dùng dàn âm thanh khuyếch đại.


Cao cấp hơn có EL-500/700/900, các model này sản xuất sau nên âm thanh đã được cải tiến nhiều, hay hơn, thật hơn. Riêng electon EL900 thì ta có các loại EL-900 (1998–2003), EL-900B (2002–2003), EL-900m (2000–2003).

Cùng nghe sự hoà điệu âm thanh qua clip sau:

 

Model
EL-900
Manufacturing Year
1998•3—
VOICE
AWM2 + FM2 + VA
KEYBOARD
Type FSV Keyboard
Range Upper: 49 keys (C2 – C6), Lower: 49 keys (C1 – C5), Pedal: 20 keys (C0 – G1)
Initial Touch/After Touch Upper/Lower/Pedal (Level Control: All Voice Group 15-step, Lead Initial Touch Control)
Horizontal Touch Upper/Lower (Level Control: All Voice Group 15-step, Pitch)
REGISTRATION
Basic Registration 5
Registration Menu 80 (Disk)
Registration Memory Memory, 1 –16
Registration Shift Disable, Shift, Jump, User (80 Edit)
VOICES GROUP
Upper Voice/Lower Voice Voice Group: 2 eachVoice Button: STRINGS (Strings 1/2/3/4/5/6/7, Pizz. Strings, Tremolo Strings, Synth. Strings 1/2/3), BRASS (Brass 1/2/3/4/5, Synth. Brass 1/2/3), CLARINET (Clarinet 1/2, Synth. Clarinet 1/2, Bass Clarinet), SAXOPHONE (Saxophone 1/2, Soprano Sax., Sax. Ensemble 1/2, Synth. Sax.), CHORUS (Chorus 1/2/3/4/5, Vocal), ORGAN (Organ 1/2/3/4, Jazz Organ 1/2/3/4, Pop Organ 1/2, Accordion, Theatre Organ 1/2, Bandoneon), PIANO (Piano 1/2, Electric Piano 1/2/3, Harpsichord, Honky Tonk Piano, Clavi, Clavichord), GUITAR (Guitar 1/2/3, Electric Guitar 1/2, Harp, Banjo, Mandolin, Muted Guitar, Koto, Taisho Koto, 12 Str. Guitar, Shamisen, Steel Guitar), VIBRAPHONE (Vibraphone, Marimba, Glockenspiel, Synth. Chime, Xylophone, Chime, Celesta, Steel Drum, Music Box), COSMIC (Cosmic 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16), TUTTI (Tutti 1/2/3/4/5/6/7), HARMONICA (Harmonica 1/2), HORN (Horn 1/2/3/4, Muted Horn, Synth. Lead 1/2/3/4/5)Dot Button: 2 x 2 each
Lead Voice Voice Group: 2Voice Button: Lead Voice 1 – VIOLIN (Violin 1/2/3/4/5, Cello, Pizz. Violin, Kokyu), FLUTE (Flute 1/2, Whistle, Piccolo, Recorder, Pan Flute, Yokobue, Ocarina, Shakuhachi), OBOE (Oboe 1/2, Bassoon 1/2, English Horn), TRUMPET (Trumpet 1/2/3/4/5/6, Trombone 1/2, Muted Trumpet, Flugel Horn) Lead Voice 2 – VA ACOUSTIC (V-Flute, V-Oboe, V-Clarinet, V-Sopra. Sax., Alto Sax, Tenor Sax., Breath Sax., V-Trumpet, V-Trombone, V-Shakuhachi, V-Kokyu, V-Sitar), VA VIRTUAL (Pan Pipe, Air Reed, Thin Reed, Grass Reed, Soft Reed, Buzz String, Bow String, Waspy Horn), VA ELECTRONIC (Jazz Guitar, Picked Guitar, Saw Lead, Edge Lead, Dist. Lead, Woody Lead, Muted Lead, Talken Lead), VA CUSTOM (Custom 1/2/3/4/5/6)Dot Button: 1 x 2
Pedal Voice Voice Group: 2Voice Button: CONTRABASS (ContraBass 1/2/3, Pizz. Bass, Upright Bass), ELEC. BASS (Elec. Bass 1/2/3/4, Synth. Bass 1/2/3), ORGAN BASS (Organ Bass 1/2/3/4), TUBA (Tuba, Timpani, Timpani Roll)Dot Button: 1 x 2
Number of Voices Preset: 207 (173 [AWM+FM] + 34 [VA])User: 16 (Voice Edit, Voice Disk)Manual Balance
Condition Feet (Preset, 16’, 8’, 4’ on All sections, 2′ on Pedal), Pan, Brilliance, Volume (Volume Fine/25-step), User Vibrato (Delay, Depth, Speed), Touch Vibrato: each Voice GroupTo Lower: Lead 1, 2Solo (Knee Lever): Lead 2 Slide (ON/OFF, Time)Detune: Lead 1, 2Flute Voice (Upper, Lower): 16’, 8’, 5 1/2’, 4’, 2 2/3’, 2’, 1 3/5’, 1’, Response, Click, Attack 4’, 2 2/3’, 2’, Attack Length, Attack Mode, Tremolo Selector, Preset: 8 Voices, User: 8 Voices
EFFECT
Sustain ON/OFF: Upper (Knee Lever), Lower (Knee Lever), PedalSelector: Upper, Lower, Pedal
Reverb (Hall/Room/Church) Voice Group Reverb Selector: 25-step, Reverb Level Selector: Individual Voice Group, Depth: 25-step, Length
Symphonic/Celeste, Delay/Flanger, Distortion All Voice Group
Tremolo (Fast/Slow/Stop) All Voice Group, Flute VoiceSpeed Selector
RHYTHM
Select Button Preset: MARCH, WALTZ, SWING, BOUNCE, SLOWROCK, TANGO, LATIN 1/2, 8 BEAT, 16 BEATDot Button: 2
Rhythm Pattern number Preset: 66, User: 40 (Rhythm Pattern Program)
Pattern Variation Intro/Ending, Fill-In, Auto Variation
Control Start/Stop, Synchro Start, Tempo Display, Bar/Beat LEDRhythm Balance
Volume (Volume Fine) 25-step
Rhythm Sequence 4 (Rhythm Sequence Program)
Keyboard Percussion (K.B.P.) Whole Keyboard Assign
ACCOMPANIMENT
Accompaniment 66 x 4 PatternVolume: 25-step
Auto Bass Chord (A.B.C.) Mode: OFF, Single Finger Chord, Fingered Chord, Custom A.B.C.Memory: Lower, Pedal
 Melody On Chord (M.O.C.) Type 1,2,3, Lever Control
PROGRAM
Voice Edit, Rhythm Pattern Program, Keyboard Percussion Assign (8)
OTHER CONTROL
Second Expression Pedal Mode (Changeable): 1 – 12Pitch Bend: Lead 1, 2, Pedal 1, 2Tempo
Knee Lever Sustain (Upper, Lower), M.O.C., Lead Slide, Solo
Foot Switch Left: Rhythm (Stop, Fill-In, Ending), Glide (Lead 1, 2, Upper 1, 2, Lower 1, 2, Time), TremoloRight: Registration Shift
MDR (Music Disk Recorder) InternalRecord/Play, Data Storage, Disk Copy
Transposition -6 – +6 (Half note)
Pitch A3=438.8Hz – 444.5Hz
Other MIDI set, Power Switch, Master Volume, Expression Pedal
SYSTEM
LCD Display 153.5 x 61.0mm (460 x 160 Dot), Contrast
Power Amplifiers 216W (Stereo)
Speaker Woofer (Cone): 20cm x 2, Squawker (Cone): 18cm x 2, Tweeter (Dome): 2.5cm x 2, Monitor Speaker
Fittings Headphone (Stereo Phone Jack), AUX Out L/R (Pin, Phone), Rhythm In L/R (On), MIDI In/Out (MIDI Connector), To Host, Mic. In (Phone, Volume, Reverb)
Power Consumption 160W
DIMENSIONS / WEIGHT
Organ Width: 114.9cm, Depth: 55.6cm, Height: 98.0cm (with Keyboard Cover: 123.6cm), Weight: 103.0kg
Stool Width: 79.36cm, Depth: 33.6cm, Height: 58.0cm, Weight: 10.0kg
Finish Black / Ivory
 Accessories Registration Menu Disk, Recordable Disk

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.