1. Thông tin về chủ sở hữu website (Chi tiết: Điều 29)

  • Chủ sở hữu website: Nguyễn Sĩ Phước Hoàng
  • Địa chỉ trụ sở của đơn vị (địa chỉ thường trú của cá nhân): 45L đường số 11 (Miếu Nổi) , phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM
  • Số điện thoại: 0909341286
  • Email: hoang.pianofingers@gmail.com
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
  • Quyết định thành lập:
  • Mã số thuế cá nhân số: 0315275625
  • ngày cấp:
  • Nơi cấp:

2. Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận đăng ký