1
Bạn cần hỗ trợ?

christmas songs: Jingle bell

Hãy cùng nhau bắt đầu chuỗi bài hát giáng sinh năm nay bằng bài hát jingle bell cực kì dễ thương trong bài viết hôm nay

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way;
Oh! what fun it is to ride, in a one-horse open sleigh.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way;
Oh! what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.

O dashing through the snow in a one-horse open sleigh
O'er the fields we go laughing all the way
O bells on bobtails ring making spirits bright
What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight!

(Chorus)

Now the ground is white. Go it while you're young,
Take the girls tonight and sing this sleighing song;
Just get a bobtailed bay two forty as his speed
Hitch him to an open sleigh and crack! you'll take the lead.

(Chorus)

Chuỗi sheet Jingle Bells

sheet jingle bells

sheet jingle bells

 


Trần Y Ly thể hiện