1
Bạn cần hỗ trợ?

Danh từ và dấu hiệu trên bản nhạc piano

Học piano thì việc thành thạo các thuật ngữ và kí hiệu trên 1 bản nhạc piano là điều tất yếu. Bởi vì phải thật thành thạo các kí hiệu này thì chơi 1 bản nhạc piano mới thông suốt được. Dễ mà khó và khó mà dễ nếu bạn có tình yêu âm nhạc thật sự

Các bạn có thể thấy các thuật ngữ và các ký hiệu này hầu hết trong các bản classic piano. Sau đây là các thuật ngữ và cách viết tắt của nó(tất cả các danh từ là tiếng Ý):

- Piano(p) : nhẹ (cái này đa số ai cũng biết ^_^)
- Pianissimo(pp và ppp) : rất nhẹ và cực kỳ nhẹ.
- Meggo piano(mp) : nhẹ vừa phải.
- Forte(f) : mạnh.
- Meggo forte(f) :mạnh vừa phải.
- Fortissimo(ff và fff) : mạnh lắm và cực kỳ mạnh.
- Poco piano(poco p) : hơi nhẹ.
- Poco forte (poco f) : hơi mạnh.
- pìu forte (pìu f) : mạnh thêm 1 chút.
- Sempre pp (Sem pp) : luôn luôn rất nhẹ.
- Piano Subito (p sub) : nhẹ đột ngột.
- Forte piano (fp) : mạnh đến nhẹ chuyển tiếp.
- Sforzando (sfz) : mạnh riêng cho âm điệu được ghi.
- Sforzando piano (sfp) : nhẹ riêng cho âm điệu được ghi.
- Sforzando forte (sff) : mạnh hơn cho âm điệu được ghi.
- Crescendo (CRESC...) và dấu
- Decrescendo (DECRESC...) và dấu >: nhẹ dần xuống.
- : khoảng giữa mạnh, 2 đầu nhẹ.
- >p

Chúc các bạn có những giây phút thăng hoa cùng những bản nhạc piano và cây đàn piano yêu quý của mình