1
Bạn cần hỗ trợ?

Đàn piano yamaha U1, U2, U3 và kinh nghiệm lựa chọn phù hợp

Chia sẻ cách chọn lựa đàn piano yamaha, nhất là piano yamaha secondhand U1, U2, U3 phù hợp nhu cầu, mục đích sử dụng

Nhắc đến U1, U2, U3 thì ai cũng biết, không chỉ dân yêu âm nhạc mà dân mới bắt đầu tìm hiểu về đàn piano thì cũng sẽ có khởi đầu bằng các dùng U nổi tiếng này của piano Yamaha.

Được tư vấn nhiều là vậy, nghe nhiều và tìm kiếm nhiều là vậy, nhưng đâu là sự lựa chọn phù hợp?

Tổng hợp từ kiến thức kinh nghiệm bản thân, cũng như các chia sẻ của anh em trên mạng, Piano Fingers xin chia sẻ lại thông tin cách chọn lựa đàn piano Yamaha như sau:

*Điểm khác biệt cơ bản giữa các loại nằm ở chiều cao của đàn: U1 của Yamaha cao ~121cm,U2 cao ~127cm và U3 cao ~131cm. Bạn có thể đã biết đến nhiều dòng (model) khác nữa như U30A, U30BL, W102, UX v.v…, ta tạm gọi các dòng này là dòng mở rộng. Các dòng mở rộng hầu hết chỉ cải tiến về mặt hình thức và gần đây có ứng dụng thêm một số tiện ích. Bộ cơ (máy) hầu như không khác so với các sản phẩm truyền thống.

Đàn piano có chiều cao thấp có chiều dài dây đàn ngắn hơn so với đàn piano có chiều cao cao nên rung động âm thanh ít hơn. Do đó, đàn thấp có cường độ âm thanh nhỏ hơn đàn cao. Theo đó, tính dần U1 là loại có cường độ âm thanh nhỏ nhất, U2 và U3 có cường độ âm thanh lớn hơn. Đàn nhỏ dành cho phòng nhỏ và đàn lớn dành cho phòng lớn, đó là mục đích chính của nhà sản xuất. Ở một khía cạnh khác, đàn có cường độ âm thanh lớn sẽ khiến người mới chơi gặp khó khăn khi kiểm soát phím bấm (đặc biệt là phần bè trầm), nhà sản xuất không khuyên dùng loại này cho đối tượng trẻ em mới tập. Và Những người nghệ sỹ hoặc giảng viên Piano thường thích chơi loại U3 (đàn cao), tuy nhiên một vài người do không hiểu rõ mục đích của nhà sản xuất đã mua U3 mà không quan tâm những người được khuyên ở trình độ nào, lứa tuổi nào, hoàn cảnh nào.

Các chuyên gia của hãng đã dựa vào 4 yếu tố cơ bản bao gồm: lứa tuổi, trình độ, mục đích và điều kiện của người chơi đàn để đưa ra lời khuyên về loại đàn phù hợp nhất

 

Đối tượng sử dụng

Kinh nghiệm

Mục đích sử dụng

Diện tích phòng

Loại khuyên dùng

Mẫu giáo - Tiểu học

Chưa có

Học tập

Khoảng 17m2

Yamaha U1 hoặc U2

Trung học cơ sở

Chưa có

Học tập

Khoảng 17m2

Yamaha U1 hoặc U2

Trung học phổ thông

Chưa có

Học tập

Khoảng 17m2

Yamaha U1 hoặc U2

Người lớn

Chưa có

Học tập

Khoảng 17m2

Yamaha U2

Mẫu giáo - Tiểu học

1 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Yamaha U1 hoặc U2

Trung học cơ sở

1 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Yamaha U1 hoặc U2

Trung học phổ thông

1 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Yamaha U1 hoặc U2

Người lớn

1 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Yamaha U2

Trung học cơ sở

3 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Yamaha U1 hoặc U2

Trung học phổ thông

3 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Yamaha U1 hoặc U2

Người lớn

3 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Yamaha U2

Trung học cơ sở

5 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Yamaha U1 hoặc U2

Trung học phổ thông

5 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Yamaha U2

Người lớn

5 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Yamaha U2

Trung học phổ thông

10 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Yamaha U2

Người lớn

10 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Yamaha U2 hoặc U3

Mẫu giáo - Tiểu học

Chưa có

Học tập

Lớn hơn 17m2

Yamaha U1 hoặc U2

Trung học cơ sở

Chưa có

Học tập

Lớn hơn 17m2

Yamaha U1 hoặc U2

Trung học phổ thông

Chưa có

Học tập

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2

Người lớn

Chưa có

Học tập

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2

Mẫu giáo - Tiểu học

1 năm

Học tập

Lớn hơn 17m2

Yamaha U1 hoặc U2

Trung học cơ sở

1 năm

Học tập

Lớn hơn 17m2

Yamaha U1 hoặc U2

Trung học phổ thông

1 năm

Học tập

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2

Người lớn

1 năm

Học tập

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2

Trung học cơ sở

3 năm

Học tập

Lớn hơn 17m2

Yamaha U1 hoặc U2

Trung học phổ thông

3 năm

Học tập

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2

Người lớn

3 năm

Học tập

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2

Trung học cơ sở

5 năm

Học tập

Lớn hơn 17m2

Yamaha U1 hoặc U2

Trung học phổ thông

5 năm

Học tập

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2

Người lớn

5 năm

Học tập

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2

Trung học phổ thông

10 năm

Học tập

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2

Người lớn

10 năm

Học tập

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2

Mẫu giáo - Tiểu học

Chưa có

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Yamaha U1

Trung học cơ sở

Chưa có

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Yamaha U2

Trung học phổ thông

Chưa có

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Yamaha U2

Người lớn

Chưa có

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Yamaha U2 hoặc U3

Mẫu giáo - Tiểu học

1 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Yamaha U1 hoặc U2

Trung học cơ sở

1 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Yamaha U2 hoặc U3

Trung học phổ thông

1 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Yamaha U2 hoặc U3

Người lớn

1 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Yamaha U2 hoặc U3

Trung học cơ sở

3 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Yamaha U2 hoặc U3

Trung học phổ thông

3 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Yamaha U2 hoặc U3

Người lớn

3 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Yamaha U2 hoặc U3

Trung học cơ sở

5 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Yamaha U2 hoặc U3

Trung học phổ thông

5 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Yamaha U2 hoặc U3

Người lớn

5 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Yamaha U2 hoặc U3

Trung học phổ thông

10 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Yamaha U2 hoặc U3

Người lớn

10 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Yamaha U2 hoặc U3

Mẫu giáo - Tiểu học

Chưa có

Trường nhạc chuyên nghiệp

Lớn hơn 17m2

Yamaha U1

Trung học cơ sở

Chưa có

Trường nhạc chuyên nghiệp

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2

Trung học phổ thông

Chưa có

Trường nhạc chuyên nghiệp

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2

Người lớn

Chưa có

Trường nhạc chuyên nghiệp

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2

Mẫu giáo - Tiểu học

1 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2

Trung học cơ sở

1 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2 hoặc U3

Trung học phổ thông

1 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2

Người lớn

1 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2 hoặc U3

Trung học cơ sở

3 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2 hoặc U3

Trung học phổ thông

3 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2

Trung học cơ sở

5 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2 hoặc U3

Trung học phổ thông

5 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2 hoặc U3

Người lớn

5 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2 hoặc U3

Trung học phổ thông

10 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2 hoặc U3

Người lớn

10 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Lớn hơn 17m2

Yamaha U2 hoặc U3

Mẫu giáo - Tiểu học

Chưa có

Sở thích

Khoảng 17m2

Yamaha U1 hoặc U2

Trung học cơ sở

Chưa có

Sở thích

Khoảng 17m2

Yamaha U1 hoặc U2

Trung học phổ thông

Chưa có

Sở thích

Khoảng 17m2

Yamaha U1 hoặc U2

Người lớn

Chưa có

Sở thích

Khoảng 17m2

Yamaha U2

Mẫu giáo - Tiểu học

1 năm

Sở thích

Khoảng 17m2

Yamaha U1 hoặc U2

Trung học cơ sở

1 năm

Sở thích

Khoảng 17m2

Yamaha U1 hoặc U2

Trung học phổ thông

1 năm

Sở thích

Khoảng 17m2

Yamaha U1 hoặc U2

Người lớn

1 năm

Sở thích

Khoảng 17m2

Yamaha U2

Trung học cơ sở

3 năm

Sở thích

Khoảng 17m2

Yamaha U1 hoặc U2

Trung học phổ thông

3 năm

Sở thích

Khoảng 17m2

Yamaha U2

Người lớn

3 năm

Sở thích

Khoảng 17m2

Yamaha U2

 Nguồn pianonet