1
Bạn cần hỗ trợ?

Hướng dẫn sử dụng đàn organ Yamaha PSR – S550

Hướng dẫn sử dụng đàn organ Yamaha S550 - cây đàn kế thừa các tính năng, âm thanh chất lượng cao của S700 và S900 để tạo ra cây đàn organ có hiệu suất, năng suất cao hơn thông qua các âm sắc, voices, sử dụng 16-track sequencer and Style Creator giúp cho nhạc công tự do sáng tạo, phát triển và thăng hoa cùg S550B

 
1.     SỬ DỤNG TAI NGHE VÀ CÁC THIẾT BỊ ÂM THANH RỜI BÊN NGOÀI.
* Tai nghe:
-         Khi cắm headphone vào ngõ cắm Phone/output ở mặt sau của đàn, hệ thống loa của đàn sẽ tự động ngắt, âm thanh sẽ được nghe từ headphone.

-         Ngõ cắm Phone/output cũng có thể được dùng để đưa âm thanh từ organ Yamaha PSR – S550 ra hệ thống tăng âm, âm thanh nổi, hay thu băng bên ngoài.

-         Sử dụng Pedal ngân có thể nối của Yamaha hiệu FC4 hay FC5 vào ngõ cắm SUSTAIN PEDAL ở mặt sau của đàn, Pedal có chức năng ngân vang sau khi đã nhấc tay khỏi phím đàn.
Lưu ý: Không nên nhấn Pedal khi đang cắm nối pedal vào ngõ SUSTAIN PEDAL, vì nếu bạn nhấn pedal trước thì khi đó chức năng ngân của pedal sẽ bị đảo ngược (không nhấn pedal thì vang, còn khi nhấn pedal thi không vang).
 
2.     NGHE NHẠC MẪU
-         Sau khi đã cài đặt cho đàn, hãy nghe những bài nhạc mẫu đã được cài sẵn trong đàn để biết khả năng của cây đàn.
* Chọn bài:
-         Nhấn nút SONG bên phải đàn.

-         Nhấn nút [+YES] hoặc [-NO] để chọn bài nhạc.

-         Nhấn nút (Start/Stop) để nghe bản nhạc mà mình đã chọn.
* Kết thúc:
-         Nhấn nút (Start/Stop) để kết thúc phần nghe nhạc.

3.     VOICE (CHỌN TIẾNG)

* Cách chọn tiếng.

-         Bạn có thể chọn 1 trong 713 tiếng của từng bộ tiếng được ghi ở phần Voice

-         Nhấn nút voice ở góc bên phải.

-         Nhấn nút (+yes) hoặc (-no) để chọn.

-         Dùng bảng số (1,2,3, …) hoặc dùng vòng quay tốc độ để chọn tiếng nhanh như ý muốn.

* Các chức năng liên quan tới Voice.

-         HARMONY: hoà âm tự động

-         TOUCH: chức năng này làm thay đổi mức độ nhạy cảm của bàn phím.

4.     STYLE (CHỌN ĐIỆU NHẠC).
Chọn nhạc đệm.
-         Bạn có thể chọn điệu từ 1 – 112 của từng thể loại nhạc được ghi ở phần style.

-         Nhấn nút style phía bên trái màn hình để chọn.

-         Nhấn nút (+yes) hoặc (-no) để chọn.

-         Dùng bảng số (1,2,3…) hoặc dùng vòng quay tốc độ để chọn điệu nhanh như ý muốn.
Mở chế độ nhạc đệm.
-         Nhấn nút ACM/ON-OFF: nhạc nền.

-         Nhấn SYNC/STAR: bắt đầu

-         Nhấn INTRO/ENDING/RIT: Nhạc mở đầu (I, II, III) / kết thúc ( I, II, III).

-         Main/Fill A-B: Tiết tấu và báo trống A-B

 
5.     SEQUENCER (PHẦN THU).
RECORD: (Chức năng thu bài nhạc)
Các bước để thu một bản nhạc:

-         Trước hết ta chọn một đĩa trắng vào ổ đĩa. Nhấn nút Record.

-         Nhìn màn hình sẽ hiện chữ REC MENU SONG

-         Nhấn Next để vào NEW SONG

-         Nhấn NEXT tiếp để chọn các chức năng sau:

+ SONG REC: QUICK REC

+ SONG REC: MULTI REC

+ SONG REC: SONG EDIT

 

-         Ta chọn phần QUICK REC. Nhấn NEXT tiếp tục màn hình sẽ hiện chữ:

+ REC TR: MELODY

+ REC TR: ACMP

+ REC TR: MEL+ACMP

 

Nếu muốn thu nhanh một bản nhạc có phần MELODY và ACOMPANIMENT ta sẽ chọn MEL+ACMP (lúc này nếu chưa chọn điệu hoặc tiếng cho bản nhạc muồn thu, ta vận có thể dùng nút STYLE hoặc VOICE để chọn. Chọn xong ta dùng nút EXIT để thoát ra). Còn nếu như ta đã chọn trước phần tiếng và điệu thì khi phần REC TR: MEL + ACMP xong ta nhấn nút NEXT tiếp. Luca này bạn nhìn trên màn hình sẽ hiện chữ:

     + SONG REC READY ( đã sẵn sàng để thu). Đồng thời trên màn hình đèn ở BEAT sẽ nhấp nháy và ta bắt đầu thu.

     + Thu xong bản nhạc ta nhấn ENDING hoặc STOP để kết thúc. Lúc này màn hình sẽ hiện chữ SV? SONG 001 MID (Hỏi ta có muốn save vào đĩa không).

     + Nếu đồng ý ta nhán Yes (còn không ta nhấn No). Sau khi nhấn Yes màn hình sẽ hiện chữ EXUTING.

 
Làm thế nào để bạn thu được từng TRACK ?
Nếu bạn đã có sẵn một bản nhạc trong đĩa mệm nay muốn thu thêm vài TRACK nữa ta làm theo các bước sau:

+ Cho đĩa vào ổ đĩa

+ Nhấn RECORD

+ Nhìn lên màn hình sẽ hiện lên chữ REC MENU SONG.

+ Nhấn NEXT tiếp để vào phần NEW SONG.

+ Nhấn +yes hoặc –no để chọn bản nhạc muốn thu thêm TRACK.

+ Nhấn NEXT để vào SONG REC (Trong phần SONG REC sẽ có thêm phần tiếp theo nếu bạn nhấn tiếp +yes hoặc –no)

+ SONG REC: QUICK REC.

+ SONG REC: MILTI REC.

+ SONG REC: EDIT.

 

Ta sẽ chọn phần MULTI REC. Tiếp tục nhấn NEXT lần thứ nhất, màn hình sẽ hiện chữ :

     + DUCH IN/OUT: OFF

     + Nhấn NEXT lần thứ hai: REC START=MES

     + Nhấn NEXT lần thứ ba: REC PART T01=R1

+ Nhấn NEXT lần thứ tư: REC / PLLY T01=PLY

+ Ta sẽ chọn REC / PLY T01=PLY. Nhấn YES màn hình hiện chữ REC/PLY 01=REC

Đồng thời ta nhấn vào TRACK muốn thu ở phía dưới màn hình.

Lưu ý: nếu đã thu TRACK 01 rồi thì ta sẽ nhấn số 02 hoặc 03, 04. Nếu không nhấn chọn Track thì sẽ không thu được Track nào hết.

     + Nhấn Next tiếp tục mạn hình sẽ hiện chữ REHERSAL

     + Nhấn Next tiếp màn hình sẽ hiện chữ SONG REC READY (chữ BEAT ở phần nhịp sẽ nhấp nháy) và ta bắt đầu thu.

     + Khi ta thu từng Track thì chỉ thu được phần nhạc phía tay pahir, còn phần ACOMPAIMENT phía tay tráI thì đã có sẵn rồi nên không thu tiếp được nữa.

    * Đặt tên cho bản nhạc đã thu:

Muốn đặt tên cho bản nhạc ta vừa thu xong thì ta nhấn nut RECORD, xong nhấn NEXT để vào phần SONG REC. Trong phần này sẽ có thêm những chức năng sau:

+ SONG REC = QICK REC

+ SONG REC = MULTI REC

+ SONG REC = EDIT

Ta chọn :

+ SONG REC = EDIT

+ Nhấn NEXT đẻ vào phần SONG EDIT. Nhấn yes/no để chọn phần SONG EDIT : NAME

+ Nhấn NEXT để vào phần NAME

Chọn chữ muốn chọn để đặt tên bằng cách nhìn hàng chữ khắc ở trên gờ bàn phím đàn. Chọn chữ nào nhấn vào phím đó.

 
6.     MUSIC DATABASE:
      Phần này cài đặt sẵn 220 bài nhạc nổi tiếng với phần điệu và phần tiếng thích hợp cho những bản nhạc đó. Bạn chỉ cần cài thêm phần Melody mà thôi.

Trong lúc bạn chọn một bản nhạc ở phần Music Database.
Chọn nhạc đệm.
-         Bạn có thể chọn điệu từ 1 – 220 của từng thể loại nhạc được ghi ở phần Music Database phía trên bên phải màn hình.

-         Nhấn nút MDB (Music Database) trên phải màn hình.

-         Nhấn nút (+yes) hoặc (-no) để chọn.

-         Dùng bảng số (1,2,3,..) hoặc dùng vòng quay tốc độ để chọn nhanh như ý muốn.
Mở chế độ nhạc đệm.
-         Nhấn nút ACM/ON-OFF: nhạc nền.

-         Nhấn SYNC/STAR: bắt đầu

-         Nhấn INTRO/ENDING/RIT: Nhạc dạo đầu / kết thúc.

     Khi bạn đã thao tác xong các bước, bắt đầu chế độ nhạc đệm bằng cách bấm âm trên phím đàn ở phần tay trái.