1
Bạn cần hỗ trợ?

Hướng dẫn làm điệu trên đàn organ Roland BK-5 (p2)

Làm điệu cho đàn organ là điều không thể thiếu cho dân chơi đàn organ chuyên nghiệp, và để cảm nhận sự khác biệt, bạn sẽ cảm thấy trên cả tuyệt vời cùng với điệu của Roland BK-5

Sau bài viết hướng dẫn làm điệu trên đàn organ Bk-5 phần 1, Chúng ta sẽ tiếp tục phát huy khả năng làm điệu tiếng trên đàn organ Roland Bk-5 với phần 2 như sau:

Thu điệu


Nhấn nút [START/STOP].

lam-dieu-organ-bk-5 

 

Máy đếm nhịp sẽ bắt đầu tùy theo thiết lập của bạn.

 

Nếu bạn muốn đếm nhịp trong khi thâu thì nhấn nút [TAP TEMPO] khi đang ở màn hình soạn điệu. Nếu bạn muốn đếm nhịp cả trong khi nghe thì chọn lại chế độ đếm nhịp (xem phần “Mode” trang 67).

lam-dieu-organ-bk-5-1

Bạn cũng có thể bắt đầu thâu bằng cách dùng pedal cắm vào lỗ SWITCH/EXPRESSION. Xem phần “Start/Stop” trang 69.

 

Bạn có thể thâu chồng nhiều lần nếu đã thiết lập số khuông. Ví dụ, khi thâu bè trống, bạn có thể chỉ thâu trống bass trước. Khi quay lại từ đầu thì bạn thâu tiếp trống Snare, rồi Hihat… Cứ như vậy cho đến khi hoàn tất.

 

Khi thâu các bè khác (ABass - Acc6), bạn có thể thêm modulation, Pitch Bend hoặc sử dụng pedal như khi chơi bình thường.

 

2. Nhấn [START/STOP] lần nữa để ngừng thâu.


Nghe lại và thâu các bè khác

 

1.  Nhấn [START/STOP] để nghe lại.

 

Màn hình soạn điệu có 2 thông số cho phép bạn chọn để nghe các đoạn:

 lam-dieu-organ-bk-5-2

 

2.   Xoay [CURSOR/VALUE] để chọn “MODE”, rồi nhấn [ENTER/SELECT].

 

3.   Xoay [CURSOR/VALUE] để chọn “Major”, “Minor” hay “7th”. Bạn chỉ có nghe mỗi lần một “mode” mà thôi.

 

4.   Xoay [CURSOR/VALUE] và nhấn [ENTER/

 

SELECT] để có thể chọn “DIVISION”.

 

5.  Xoay [CURSOR/VALUE] để chọn một trong các đoạn (Intro 1 - 4, Main 1 - 4, Fill Dwn 1 - 3, Fill Up 1 - 3, End 1 - 4). Bạn chỉ có thể nghe mỗi lần một đoạn.

 

Nếu bạn vừa ý với bè trống vừa thâu thì tiếp tục xem phần “Lưu điệu”. Nếu không thì thâu lại một bản khác (xem “Chuẩn bị thâu bè đầu tiên”). Trong trường hợp này, đặt lại thông số “Rec Mode” tùy thuộc vào ý định của bạn: “Replace” = đè lên dữ liệu vừa thâu; “Mix” = thâu thêm vào.

 

Lưu điệu


Hãy tạo thói quen lưu lại thường xuyên khi đang làm điệu. Nếu không thì khi mất điện bạn sẽ bị mất hết những dữ liệu vừa thâu.

 

1.   Ở màn hình soạn điệu nhấn [MENU] (hiện đang nhấp nháy).

 

Màn hình sẽ hiện:

 lam-dieu-organ-bk-5-3

 

2.  Xoay [CURSOR/VALUE] để chọn “Save” rồi nhấn [ENTER/SELECT].

 

Màn hình sẽ hiển thị nội dung trong thư mục “My Rhythms” trên USB.

 

Nhấn [EXIT] nếu bạn muốn chọn thư mục khác.

 

Chú ý

 

Điệu tự làm chỉ có thể lưu vào bộ nhớ USB. Nếu bạn chưa cắm ổ USB vào thì thông báo sau sẽ hiển thị “USB Device not inserted”.

 

Nếu bạn thâu mới thì BK-5 sẽ tự động chọn tên điệu là “User_Rhythm”. Ngược lại sẽ lấy tên của điệu đang hiệu chỉnh.

 lam-dieu-organ-bk-5-4

 

3.   Dùng các nút TONE để chọn các ký tự.

 

4.  Xoay [CURSOR/VALUE] để di chuyển đến vị trí muốn thay đổi. Bạn có thể nhấn nút [LWR] để xóa ký tự hay nút [UP2] để chèn thêm ký tự.

 

5.  Lặp lại bước (3) và (4) để hoàn tất việc đặt tên

 

Nhấn [WRITE] để lưu.

 

Nếu trên ổ USB đã có tập tin trùng tên thì bạn sẽ được hỏi xem có muốn lưu đè lên không:

lam-dieu-organ-bk-5-5 

 

Trong trường hợp này, chọn “YES” bằng cách xoay [CURSOR/VALUE] và nhấn [ENTER/SELECT] để ghi đè lên tập tin cũ (dữ liệu của tập tin cũ sẽ bị mất).

 

Nếu không muốn thì chọn “NO” và nhấn [ENTER/SELECT] để trở về màn hình “Save” rồi điền tên tập tin khác.

 

Chúc bạn có được những giây phút thăng hoa cùng đàn organ Roland BK-5