Điệu cho casio

Một phần không thể thiếu trong quá trình sử dụng và làm nhạc là điệu tiếng cho đàn, sau đây là một số style dành cho Casio

Chia sẻ anh chị em style dành cho casio, anh chị em vui lòng download tại link sau: https://www.dropbox.com/sh/hdxwi15fg1no8e5/LUICNKu1TE/casiosty_full.rar