1
Bạn cần hỗ trợ?

Tự học guitar: Những câu thường dùng kết thúc bản nhạc

Tương tự như việc khởi đầu cùng các đoạn mở đầu, thì kết thúc bài hát chúng ta cũng nên có những câu kết giúp cho bài hát thêm hấp dẫn và thú vị. Bài viết sau chúng ta sẽ làm quen với những câu thường dùng kết thúc bài hát

Bài viết trước chúng ta đã làm quen với các câu thường dùng mở đầu bài hát giúp cho bài hát cá tính, phong cách và trở nên thú vị hơn. Không chỉ những đoạn khởi đầu, mà kết thúc chúng ta cũng nên có 1 đoạn kết thúc hoản hảo.

Xem thêm: những câu dạo đầu bản nhạc - các điệu nhạc trong guitar - các điệu trong guitar - các nhịp trong guitar

1. Slow rock

Bản nhạc thuộc cung thể Do trường

tu hoc guitar

2. Swing

- Bản nhạc thuộc cung thể Do Trưởng

tu hoc guitar

- Bản nhạc thuộc cung thể Fa trưởng

tu hoc guitar

3. Valse

Bản nhạc thuộc cung thể Do trường
tu hoc guitar

3. Rumba Bollero

Bản nhạc thuộc cung thể trường hay thứ đều có thể dùng cung này

- Bản nhạc thuộc cung thể La thứ

tu hoc guitar

- Bản nhạc thuộc cung thể Re trường

tu hoc guitar

4. Chachacha

Bản nhạc thuộc cung thể Fa trường

tu hoc guitar

5. Các điệu tango

Bản nhạc thuộc cung thể Do trường

tu hoc guitar

6. Fox

Bản nhạc thuộc cung thể Sol trường

tu hoc guitar

7. Các thể Rock, twist, Surf, ...

Bản nhạc thuộc cung thể Do trường

tu hoc guitar

Mỗi nhạc công có thể kết thúc bản nhạc tuỳ theo ý thích và năng khiếu, cá tính của  họ sao cho linh động hơn