1
Bạn cần hỗ trợ?

Tự học guitar: Nhịp độ

Bài viết chia sẻ việc tự học guitar phần nhạc lý cơ bản, mục nói về nhịp độ trong bài nhạc hay từng đoạn nhạc

Bài viết trước tìm hiểu về việc tự học đàn guitar với 2 bài viết về: dấu hiệu ký âm, dấu hoá, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần nhịp độ:

ĐỊNH NGHĨA NHỊP ĐỘ (TEMPO)


là mức nhanh hay chậm để áp dụng cho bài nhạc hoặc từng đoạn nhạc. Nhịp độ được chỉ bằng những danh từ Ý đặt trên khuông đầu bài nhạc hay từng đoạn nhạc.

Các danh từ thông dụng để chỉ nhịp độ dưới đây được sắp xếp thứ tự từ chậm đến nhanh

Grave : Hết sức chậm :40-43
Largo : Rất chậm : 44-47
Larghetto : Chậm hơn : 48-51
Lento : Chậm : 52-55
Adagio : Thong thả : 55-59
Andante (Andte) : Khoan thai : 60-65
Andantino (Andno) : Hơi khoan thai : 66-79
Moderato (Modto) : Vừa : 80-99
Allegretto (Allto) : Hoạt : 100-115
Allegro (Allo) : Vui hoạt : 116-125
Vivace : Nhanh : 126-143
Presto : Rất nhanh : 144-183
Prestissimo (Presmo) : Hết sức nhanh : 184-208

Lưu ý:
= Các nốt này là số chỉ tấu số lượng Nốt nhạc trong 1 phút
Ví dụ: not nhac=99: nghĩa là trong 1 phút tấu được 99 Nốt đen .
Các số này người ta có thể ghi nhiều hoặc ít hơn cho mỗi danh từ nhịp độ, nhưng cách biệt không đều

Ô NHỊP (mesure): Mỗi ô nhịp kể từ gạch thẳng đứng trước đến gạch thẳng đứng kế tiếp trong khuông nhạc. Mỗi ô nhịp được chia thành những phần nhỏ đều nhau tuỳ theo phân số đề nhịp đó gọi là PHÁCH

CÁCH ĐẾM NHỊP

cach dem nhip : Nhịp 2 phách
Phách 1 là phách mạnh, phách 2 là phách yếu
doan nhac


cach dem nhip : Nhịp 3 phách
Phách 1 là phách mạnh, phách 2 và 3 là phách yếu
doan nhac
cach dem nhip : Nhịp 4 phách
Phách 1 là phách mạnh, phách 3 mạnh vừa, phách 2 và 4 là phách yếu
doan nhac
Như các nhịp trên, mỗi phách có trường độ bằng một Nốt ĐEN (not nhac) và coi như một tiếng đếm đều. Còn nhịp điệu khác nên tìm hiểu về nhạc lý sâu rộng hơn

Đón xem bài tiếp theo về âm giai dị chuyển, hợp âm nhé!