1
Bạn cần hỗ trợ?

Tự học guitar: Cung thể

Tiếp tục phần nhạc lý cơ bản trong việc tự học đàn guitar, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung tìm hiểu về cung thể

CUNG THỂ (Tonalite)

Là dự tổng hợp các nhạc âm trong bản nhạc mà ta phân  biệt được từng nhóm nhạc âm liên hệ với nhau có chiều hướng quy về một Nốt căn bản gọi là Chủ Âm, đem chủ âm của cung thể đặt theo thứ tự 8 Nốt nhạc liên tiếp sẽ tạo thành một âm giai.

CUNG THỂ TƯƠNG ĐỐI (Tons relatifs)

Hai cung thể tương đối là hai cung thể một trường và một thứ có Hoá bộ giống nhau (Hoá bộ (Armature): ở đầu khuông nhạc gồm khoá nhạc và các dấu Hoá)

ví dụ:

cung the sol truong

cung the mi thu

Cung thể Sol trường tương đối với cung thể Mi thứ và ngược lại.

Mỗi cung thể trường đều có một cung thể thứ tương đối với nhau

CUNG THỂ GẦN (Tons voisins)

Là những cung thể chỉ khác nhau một Thăng hoặc một Giáng ở Hoá bộ mà thôi
ví dụ: Cung thể Do trường có 5 cung thể gần dưới đây

bac cung the

CHUYỂN CUNG (Modulation)

Là cách chuyển cung thể này qua cung thể khác trong một bản nhạc làm cho bài nhạc được thêm phần phong phú và hấp d64n. Cách chuyển chung thông thường là chuyển qua cung thể gần.

CÁCH TÌM CUNG THỂ CỦA BẢN NHẠC

Các bạn mở bản nhạc ra, đầu tiên coi Hoá bộ ở đầu bản nhạc so sánh các dấu Hoá cho giống với một hàng nào ở BẢNG TÌM CUNG THỂ (bên dưới), xem Nốt chấm dứt bài là Nốt gì thì bản nhạc thuộc cung thể đó. Mỗi Hoá bộ trong bản nhạc, Nốt chấm dứt chỉ có một trong hai Nốt: một là thuộc cung thể trường, hay là thuộc cung thể thứ. Ngoài ra, mỗi tác giả có thể kết thúc bằng những Nốt khác theo cảm hứng của họ, và như vậy thuộc về kỹ thuật đặc biệt, nhưng những người có kinh nghiệm về âm nhạc nhìn qua bản nhạc họ sẽ nhanh chóng nhận ra cung thể của bản nhạc

ví dụ: Hoá bộ của bản nhạc có 2 dấu Thắng

hoa bo ban nhac

- Nếu Nốt chấm dứt bằng Re thì bản nhạc thuộc cung thể Re trường, dùng 3 hợp âm tốt nhất: D, G, A hay A7.

- Nếu Nốt chấm dứt bằng Si thì bản nhạc thuộc cung thể Si thứ, dùng 3 hợp âm tốt nhất: Bm, Em, F#m hay F#7

 BẢNG TÌM CUNG THỂ CỦA BẢN NHẠC

bang tim cung the ban nhac

Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cách ghi hợp âm trong bản nhạc ở phần tiếp theo nhé! Đón theo dõiiiiiiiiiiiiii

CÔNG TY TNHH NGÓN DƯƠNG CẦM
ĐC: 69 Hoa Lan, phường 2, Phú Nhuận, TPHCM
Email: info@pianofingers.vn
ĐT: (08)6673.9090 - Hotline: 0903.825.088 / 0909.342.286 
Website: http://pianofingers.vn