1
Bạn cần hỗ trợ?

Tự học guitar: Các bài tập gảy các nốt cơ bản trên 6 dây đàn (tiếp theo)

Tiếp theo bài viết các bài tập gảy các nốt cơ bản trên 6 dây đàn guitar trong việc tự học guitar ở bài viết trước, bài viết này tiếp tục chia sẻ thêm 2 bài tập gảy các nốt guitar cơ bản

Có thể bạn cần điềm lại bài viết "Tự học guitar: Các bài tập gảy các nốt cơ bản trên 6 dây đàn" trước khi tiếp thực hành

BÀI SỐ II: Cách gảy đàn guitar Cách tập như bài số I

tap cac not co ban tren guitar

BÀI SỐ III: Mỗi Nốt nhạc là một Nốt Đen là 1 phách trong nhịp C, vậy gảy mỗi Nốt nhạc vào 1 đập chân

tap cac not co ban tren guitar

Hãy cố gắng luyện tập thành thục trước khi đi tiếp bước kế nhé!