1
Bạn cần hỗ trợ?

Tự học guitar: Âm giai dị chuyển

Chúng ta đã trãi qua 3 phần tự học guitar cùng phần nhạc lý cơ bản tóm lược. Hãy cố gắng học cho kĩ phần cơ bản để có nền tảng vững vàng hơn nhé!

Có thể bạn cần xem lại các phần trước như:
- Nhạc lý (tóm lược)
- Dấu Hoá
- Nhịp độ

Chúng ta tiếp tục phần nhạc lý cơ bản này với

Xem thêm:  các thế bấm hợp âm guitar - cấu tạo hợp âm guitar - tìm chủ âm của bài hát

ÂM GIAI DỊ CHUYỂN (gamme diatonique)

- Định nghĩa: là một giải 8 Nốt nối tiếp nhau theo quy luật mà Nốt đầu tiên tên gì thì âm giai có tên đó. Theo thứ tự, mỗi Nốt trong âm giai cũng gọi là BẬC

- Trong âm giai dị chuyển chúng ta có 2 thể: TRƯỜNG và THỨ

Âm giai (C) do Trường là mẫu do âm giai trường, mỗi bậc được tính như sau

am giai C

Âm giai (Am) la thứ là mẫu cho âm giai thứ, mỗi bậc được tính như sau

am giai thu

Quãng (Intervalles)

- Định nghĩa: là khoảng các 2 âm thanh. Muốn biết tính chất của các quãng, chúng ta lấy Nốt thấp của quãng ấy làm chủ âm cho một âm giai Trường và cứ chiếu theo các điều sau đây:

1) Trong Âm giai Trường, các quãng kể từ Chủ âm đều là những quảng Trường, trừ quãng 4, quãng 5, quãng 8 là những quãng Đúng.

2) Các quãng dài hơn quãng Trường một nửa cung là quãng Tăng, ngắn hơn quãng Trường một nửa cung là quãng Thứ, ngắn hơn quãng thứ một nửa cung là quãng Giảm.

3) Các quãng dài hơn quãng đúng một nửa cung là quảng Tăng, ngắn hơn quãng đúng một nửa cung là quãng Giảm, quãng đúng không có trường và thứ.

4) Các quảng dài hơn quãng 8 là quãng kép

Dưới đây là tính chất các quãng trong âm gia Do trường:

quang kep

HỢP ÂM: (Accord)

- Định nghĩa: là dự chồng chất lên nhau nhiều âm thnah và phá âm ra cùng một lúc, mỗi hợp âm phải có ít nhất 3 âm thanh, nếu chỉ có 2 âm thanh thì chúng ta chỉ gọi là quãng hoà âm.

* Mẹo nhỏ: Nếu muốn biết một Hợp âm nào có những nốt gì, trước hết chúng ta hãy viết âm giai mà Nốt đầu tiên có tên của Hợp âm đó (chú ý các dấu Hoá), đoạn chúng ta lấy Nốt thứ nhất bỏ Nốt thứ hai, lấy Nốt thứ ba, bỏ Nốt thứ tư, lấy Nốt thứ năm.

Nếu viết âm giai trường, chúng ta sẽ có Hợp âm trường.

Nếu viết âm giai thứ, chúng ta sẽ có Hợp âm thứ.

Ví dụ: Muốn có Hợp âm trường, chúng ta sẽ lấy như sau:

hop am truong

HỢP ÂM TRƯỜNG (Accord Majeur)

Thành lập theo nguyên tắc sau:

Nốt thứ nhất đến Nốt thứ 3 gồm 2 cung, Nốt thứ 3 đến Nốt thứ 5 gồm 1 cung rưỡi

Ví dụ:

hop am do

HỢP ÂM THỨ (Accord minuer)

Thành lập theo nguyên tắc sau:

Nốt thứ 1 đến Nốt thứ 3 gồm 1 cung rưỡi, Nốt thứ 3 đến Nốt thứ 5 gồm 2 cung

Ví dụ: Hợp âm Do thứ có

hop am do thu

 HỢP ÂM 7 (Accord de 7e de dominente)

- Định nghĩa: là Hợp âm đầy đủ thêm vào Nốt quãng 7 thứ

Ví dụ Hợp âm Do 7 có

hop am do 7

Dưới đây là sự thành lập các loại Hợp âm khác của Do

hop am khac

Theo những nguyên tắc trên, chúng ta có thể tính được các hợp âm khác.

CÔNG TY TNHH NGÓN DƯƠNG CẦM
ĐC: 69 Hoa Lan, phường 2, Phú Nhuận, TPHCM
Email: info@pianofingers.vn
ĐT: (08)6673.9090 - Hotline: 0903.825.088 / 0909.342.286 
Website: http://pianofingers.vn