1
Bạn cần hỗ trợ?

Tự học guitar: 62 điệu cơ bản (phần 2)

Tiếp tục trong bài viết sau, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp 20 điệu cơ bản trong việc tự học đàn guitar

Trước khi đi tiếp bài học, chúng tôi khuyên bạn nên tìm đọc lại những phần lý thuyết đã được chia sẻ ở bài viết trước để ôn lại bài vững chắc trước khi tiếp tục việc học một cách dễ dàng hơn

21. BIGUINE ROCK

Nhịp độ bằng RMBA, nhấn mạnh các dấu nhấn, gảy nhẹ các dấu thấp
62 dieu nhac co ban

22. BIGUINE ROCK

Cách gảy rải tiếng đàn trong hợp âm sol trường, chặn tay phải nhẹ vào dây gần chống dây cho âm thanh hơi đục tiếng

62 dieu nhac co ban

23. CHACHACHA

Nhịp độ nhanh hơn Rumba, gảy nhẹ các dấu thấp

62 dieu nhac co ban

24. BAIAO (BAION)

Nhịp độ bằng CHACHACHA, nhấn mạnh phách 4.

62 dieu nhac co ban

25. MAMBO

Nhịp điệu MAMBO người thể hiện có nhiều tiết điệu, các bạn mới tập đàn như điệu BAIAO cũng được

26. SAMBA

Nhịp độ bằng FOX, gảy nhẹ các dấu thấp, mạnh các dấu cao

62 dieu nhac co ban

27. MERENGUE (Samba biến thể)

Nhịp độ và các gảy như SAMBA

62 dieu nhac co ban

28. BOSSA NOVA (căn bản)

Nhịp độ nhanh hơn CHACHACHA, nhấn mạnh các dấu có dấu nhấn, các dấu khác gảy nhẹ
Người ta còn diễn ta BOSSA NOVA có nhiều kiểu khác nhau và tuỳ hứng

62 dieu nhac co ban

29. DJANGO (Nhịp vó ngựa)

Nhịp độ bằng FOX, gảy đều tiếng


62 dieu nhac co ban

30. TANGO (ARGENTIN)

Nhịp độ nhanh hơn SLOW, nhấn mạnh dấu có dấu nhấn ở chữ "chình"

62 dieu nhac co ban

31. TANGO HABANERA

Gảy đều tiếng, nhấn mạnh dấu có dấu nhấn. Các điệu TANGO HABANERA người ta hay viết trong nhịp 2/4 nhưng diễn tả bằng 4 phách, ở đây viết bằng C cho dễ tập. Nhịp độ nhanh hơn SLOW

62 dieu nhac co ban

Xem lại tự học guitar với 62 điệu cơ bản 


Đón theo dõi ...