1
Bạn cần hỗ trợ?

Cấu tạo hợp âm guitar cơ bản

Các nốt nhạc của các hợp âm trong một thang âm sẽ được cấu tạo từ các nốt nhạc nằm trong thang âm đó! Vậy các hợp âm nằm trong các thang âm tự nhiên chắc chắn sẽ phải tạo ra các nốt nhạc nằm trong thang âm đó!

Hợp âm là tập hợp 2-3 hoặc nhiều nốt trong đó có 1 nốt gốc và các nốt còn lại được tính theo công thức nào đó dựa trên nốt gốc.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cấu tạo hợp âm guitar cơ bản bởi vì hợp âm và điệu nhạc là những yếu tố chính trong vấn đề đệm hát.

Xem thêm: mua đàn guitar bao nhiêu tiền | mua đàn guitar cũ giá rẻ tại tphcm | Đàn guitar yamaha tphcm | mua đàn guitar acoustic tphcm

1. Tìm hiểu hợp âm

- Có rất nhìêu hợp âm , ở đây ta chỉ xét các loai cơ bản, thường sử dụng nhiều nhất trong đệm hát, và việc áp dụng hợp âm nào để đệm hát còn phụ thuộc vào giọng của ngườii hát đó (người ta còn gọi là tông nhạc hay cung nhạc).

- Mỗi gam có một hệ thống hợp âm của riêng nó (chính xác là có 7 hợp âm - Một gam gồm có 7 nốt nhạc, vd gam Đô trưởng có 7 nốt Đồ Rê Mi Fa Sol La Si Đô. Một bài hát sử dụng gam Đô trưởng chỉ sử dụng 7 nốt nhạc này ở những cao độ khác nhau (Đồ, đô, đố ... trừ trừơng hợp thăng giáng bất thường).

- Người ta dùng Chữ cái để ký hiệu cho Hợp âm trưởng. C = Do trưởng, D= Re trưởng, E= Mi trưởng, F=Fa trưởng, G= Sol trưởng, A= La trưởng, B= Si trưởng.

- Chữ cái thêm chữ "m" phía sau người ta gọi là hợp âm thứ. Cm= Do thứ, Dm= Re thứ, Em= Mi thứ,Fm= Fa thứ, Gm= Sol thứ, Am= La thứ, Bm= Si thứ.

- Chữ cái thêm số "7" phía sau người ta gọi là hợp âm bảy . C7= Do bảy, D7= Re bảy, E7= Mi bảy,F7= Fa bảy, G7= Sol bảy, A7= La bảy, B7= Si bảy.

- Ta có 3 hợp âm chính: Hợp âm G, C, D

- Để biết 1 gam có bao nhiêu hợp âm lấy 7 nốt nhạc và tạo thành tất cả những hợp-âm-ba

ví dụ: Hợp âm Đô trưởng

- Đô-Mi-Son

- Rê-Fa-La

- Mi-Son-Si

- Fa-La-Đô

- La-Đô-Mi

- Si-Rê-Fa

2. Cấu tạo hợp âm

Hợp âm trưởng

- Nốt gốc + nốt ở quãng 3 trưởng + nốt ở quãng 5 (quãng 5 đúng)
- Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 2 cung + Nốt gốc thêm 3,5 cung.
Ví dụ C trưởng ký hiệu C: Các nốt sẽ là C E G

Hợp âm thứ

- Nốt gốc + nốt ở quãng 3 thứ + nốt ở quãng 5 (quãng 5 đúng)
- Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1,5 cung + Nốt gốc thêm 3,5 cung.
 Ví dụ C thứ hoặc Cmin ký hiệu Cm: Các nốt sẽ là C Eb G

Hợp âm giảm hay Dim

- Nốt gốc + nốt ở quãng 3 thứ + nốt quãng 5 giảm

- Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1,5 cung + Nốt gốc thêm 3 cung

Ví dụ C giảm ký hiệu là Cdim: các nốt sẽ là: C Eb Gb

Các hợp âm tăng hay AUG

- Nốt gốc + nốt ở quãng 3 trưởng + nốt ở quãng 5 tăng

-Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 2 cung + Nốt gốc thêm 4 cung

Ví dụ C tăng ký hiệu là Caug: Các nốt sẽ là: C E G#

Các hợp âm treo

- Hợp âm treo hay còn được gọi là sus là hợp âm thay đổi nốt ở quãng 3 thành nốt ở quãng 4 hoặc quãng 2.
- Thay đổi sang nốt ở quãng 2, ký hiệu sus2: Nốt gốc + nốt ở quãng quãng 2 trưởng + nốt ở quãng 5 đúng
- Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1 cung + nốt gốc thêm 3,5 cung
Ví dụ Csus2: Các nốt sẽ là C D G
- Thay đổi sang nốt ở quãng 4, ký hiệu sus4: Nốt gốc + nốt ở quãng 4 đúng + nốt ở quãng 5 đúng
- Tính theo cung: Nốt gốc + nốt gốc thêm 2,5 cung + nốt gốc thêm 3,5 cung
Ví dụ Csus4: Các nốt sẽ là C F G
 
Bài viết liên quan : các thế bấm hợp âm guitar
 
Dưới đây là một số đàn guitar bạn có quan tâm: