Hotline 0903.197.565 - 0903.825.088
hỗ trợ khách hàng
Kinh Doanh
phuochien
Dự Án
pianofingers

Kawai GX5 M/PEP

499.000.000 VND

Kawai GX2 M/PEP

380.000.000 VND

Kawai GE-30G WH/PEP

333.000.000 VND

Piano điện Casio PX-750BK/ WE

18.490.000 VND
17.600.000 VND

Piano điện Casio PX-780BK

23.000.000 VND
20.800.000 VND

Piano điện Casio PX-150BK

15.890.000 VND
14.400.000 VND

Đàn Organ Casio CTK-6200

6.450.000 VND
6.200.000 VND

Đàn organ Casio CTK 3400

4.200.000 VND
3.950.000 VND

Đàn Organ Casio WK-6600

8.950.000 VND
8.400.000 VND

Harmonica SCX-64

4.450.000 VND

Harmonica MX-32

1.215.000 VND

Marshall Acoustic Amplifier AS100D

19.000.000 VND
15.790.000 VND

Marshall Acoustic Amplifier AS50D

11.720.000 VND
8.290.000 VND

ROLAND CM-30

4.695.000 VND
4.319.400 VND

ROLAND CM-220

18.103.000 VND
16.654.760 VND

ROLAND SPD-30/30BK

16.819.000 VND
15.473.480 VND

ROLAND HPD-15

29.287.000 VND
26.944.040 VND

ROLAND HPD-10

17.675.000 VND
16.261.000 VND

ROLAND SPD-SX

16.630.000 VND
15.299.630 VND

ROLAND DT-1

1.285.000 VND
1.182.200 VND
Đăng ký nhận tài liệu