Hotline 0906.903.906 - 01239.903.906
Hỗ trợ online phuochien
hỗ trợ khách hàng
Kinh Doanh
phuochien
Dự Án
pianofingers
Kawai GX5 M/PEP
499.000.000 VND
Kawai GX2 M/PEP
380.000.000 VND
Kawai GE-30G WH/PEP
333.000.000 VND
Đàn Piano điện Roland HP 550
15.000.000 VND
13.500.000 VND
Piano điện Yamaha YDP 160
16.000.000 VND
15.500.000 VND
Đàn organ Casio CTK 3400
4.200.000 VND
3.950.000 VND
Đàn Organ Casio CTK-6200
6.300.000 VND
5.900.000 VND
Đàn Organ Casio XW-P1
11.150.000 VND
10.650.000 VND
Đàn Organ Casio WK-6600
8.950.000 VND
8.400.000 VND
Harmonica SCX-64
4.450.000 VND
Harmonica MX-32
1.215.000 VND
ROLAND SPD-30/30BK
16.819.000 VND
15.473.480 VND
ROLAND HPD-15
29.287.000 VND
26.944.040 VND
ROLAND HPD-10
17.675.000 VND
16.261.000 VND
ROLAND SPD-SX
16.630.000 VND
15.299.630 VND
Metronome ENO
620.000 VND
445.000 VND
ROLAND DT-1
1.285.000 VND
1.182.200 VND
Đăng ký nhận tài liệu