1
Bạn cần hỗ trợ?

Tài liệu dành cho học viên

Tài liệu trống: Drum for dummies

Tài liệu học trống nói về tiết tấu trống và cách ngồi , tư thế, có hình ảnh hướng dẫn minh hoạ cụ thể - Drum for dummies

Tài liệu tự học guitar của Lê Nhất Phương

Tài liệu tự học guitar của Lê Nhất Phương sẽ chia sẻ cho các thành viên yêu guitar phương pháp từ cơ bản đến nâng cao cách tự học đàn guitar

Tài liệu guitar căn bản của Night Guitar Club

Tài liệu guitar căn bản của Câu lạc bộ night guitar thuộc hội sinh viên trường Đại Học Mở chia sẻ kinh nghiệm cho thành viên bắt đầu tìm hiểu về đàn guitar