1
Bạn cần hỗ trợ?

Sheet Tiến Quân Ca - Quốc Ca Việt Nam

Sheet nhạc Tiến quân ca - Quốc Ca Việt Nam

Bạn có thể tham khảo các loại sheet Tiến Quân Ca sưu tầm và chia sẻ lại như sau:

tien quan ca - quoc ca Viet Nam

Phiên bản harmonica Tiến quân ca (Quốc ca Việt Nam, nốt chữ cái + tab số)

Giọng nguyên thủy (?): Xi giáng trưởng.

Trong bản nhạc khuông từ sách “Nhạc lý căn bản – thực hành” do Ngô Ngọc Thắng biên soạn, nhà xuất bản Âm Nhạc, tái bản lần thứ 6, năm 1998, bộ dấu hóa theo (chìa) khóa gồm có hai dấu giáng (b), một ở vị trí nốt Xi, một ở vị trí nốt Mi, tức là tất cả những nốt Xi và Mi (về hình thức) trong bản nhạc, bất chấp ở quãng tám nào, đều sẽ được giáng xuống nửa cung (một bán cung) (về thực chất), trở thành các nốt Xi giáng và Mi giáng.

Dành cho cặp kèn diatonic C-B:

Đoàn quân Việt Nam đi,
F4 G4 F4 B4b B4b,

Chung lòng cứu quốc.
C5 B4b D5 D5.

Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa.
C5 B4b G4 B4b B4b G4 F4 D4 F4.

Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước.
B4b C5 D5 D5 D5 C5 B4b F5.

Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca.
D5 B4b C5 C5 D5 A4 F4 B4b.

Đường vinh* quang xây xác quân thù.
D5 E5b F5 F5 G5 F5 D5.

Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu.
D5 C5 B4b F4 A4 A4 C5 B4b.

Vì nhân* dân chiến đấu không ngừng.
D5 E5b F5 F5 G5 F5 C5.

Tiến mau ra sa trường.
D5 C5 B4b B4b F4.

Tiến lên!
F5 D5!

Cùng tiến lên!
B4b G5 F5!

Nước non Việt Nam ta
D5 C5 F4 C5 C5

Vững bền!
D5 B4b!

Dành cho cặp kèn diatonic C#-C (Bb cũng là A#, Eb cũng là D#):

Đoàn quân Việt Nam đi,
F4 G4 F4 A4# A4#,

Chung lòng cứu quốc.
C5 A4# D5 D5.

Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa.
C5 A4# G4 A4# A4# G4 F4 D4 F4.

Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước.
A4# C5 D5 D5 D5 C5 A4# F5.

Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca.
D5 A4# C5 C5 D5 A4 F4 A4#.

Đường vinh* quang xây xác quân thù.
D5 D5#* F5 F5 G5 F5 D5.

Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu.
D5 C5 A4# F4 A4 A4 C5 A4#.

Vì nhân* dân chiến đấu không ngừng.
D5 D5#* F5 F5 G5 F5 C5.

Tiến mau ra sa trường.
D5 C5 A4# A4# F4.

Tiến lên!
F5 D5!

Cùng tiến lên!
A4# G5 F5!

Nước non Việt Nam ta
D5 C5 F4 C5 C5

Vững bền!
D5 A4#!

Giọng Đô trưởng (sau khi đã dịch, kèm với tab số cho kèn tremolo 24 lỗ châu Á):

Đoàn quân Việt Nam đi,
G4 A4 G4 C5 C5,
7 6 7 9 9,

Chung lòng cứu quốc.
D5 C5 E5 E5.
10 9 11 11.

Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa.
D5 C5 A4 C5 C5 A4 G4 E4 G4.
10 9 6 9 9 6 7 5 7.

Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước.
C5 D5 E5 E5 E5 D5 C5 G5.
9 10 11 11 11 10 9 13.

Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca.
E5 C5 D5 D5 E5 B4 G4 C5.
11 9 10 10 11 8 7 9.

Đường vinh* quang xây xác quân thù.
E5 F5* G5 G5 A5 G5 E5.
11 12* 13 13 14 13 11.

Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu.
E5 D5 C5 G4 B4 B4 D5 C5.
11 10 9 7 8 8 10 9.

Vì nhân* dân chiến đấu không ngừng.
E5 F5* G5 G5 A5 G5 D5.
11 12* 13 13 14 13 10.

Tiến mau ra sa trường.
E5 D5 C5 C5 G4.
11 10 9 9 7.

Tiến lên!
G5 E5!
13 11!

Cùng tiến lên!
C5 A5 G5!
9 14 13!

Nước non Việt Nam ta
E5 D5 G4 D5 D5
11 10 7 10 10

Vững bền!
E5 C5!
11 9!