1
Bạn cần hỗ trợ?

Sheet The First Noel

Mùa noel lại đến, sheet nhạc The First Noel là bài dân ca Anh - một bài hát hùng hồn, uy tráng lệ không thể thiếu.

Bài hát dân ca Anh: "The First Noel"

Bạn có thể download sheet nhạc bằng cách copy link sau, dán vào trình duyệt để lấy sheet pdf chất lượng nhé! http://pianofingers.vn/upload/image/sheet/first-noel-blocked-chords.pdf

Hoặc

http://pianofingers.vn/upload/image/sheet/the_first_noel-the_first_noel.pdf

The first Noel, the angel did say
Was to certain poor shepherds in fields as they lay
In fields where they lay keeping their sheep
On a cold winter's night that was so deep
Noel Noel,
Noel, Noel
Born is the king of Israel
They looked up and saw a star
Shining in the east beyond them far
And to the earth it gave great light
And so it continued both day and night
Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the king of Israel
The first Noel, the angel did say
Was to certain poor shepherds in fields as they lay
In fields where they lay keeping their sheep
On a cold winter's night that was so deep
Noel, Noel, Noel,
Noel Noel Noel
Born is the king of Israel
Noel, Noel,
Born is the king of Israel
Noel, Noel, Noel
Noel, Noel Noel
Born is the king of Israel