1
Bạn cần hỗ trợ?

Sheet nhạc Anh Đành Biến Mất ( bài hát không tên số 22)

Nếu yêu em là xa em, anh cũng đành biến mất thôi . Anh biến mất thôi để trả lại em cuộc sống tự do, Để trả lại em niềm vui đợi chờ giấc mộng còn xanh mơ.

Sheet:https://dl-web.dropbox.com/get/SHEET/sheet%20TT%20am%20nhac/Anh%20danh%20bien%20mat%20-%20Vu%20thanh%20An.pdf?w=AABs72FSCLcKGuKbGsLSNXaX3kNU_E-ZccKwaAyv7qCBQA

Lyrics:

Anh Biến Mất Thôi

Tác giả: Vũ Thành An


Nếu yêu em là xa em, anh cũng đành biến mất thôi . 
Anh biến mất thôi để trả lại em cuộc sống tự do,
Để trả lại em niềm vui đợi chờ giấc mộng còn xanh mơ. 

Trả lại em cuộc sống yên vui với tiếng cười vời vợi 
Trả lại em mộng ước nơi xa đường tương lai rộng phơi phới, bước thong dong đường em, ấm êm một số phận, anh thật lòng cầu chúc cho em. 

Nếu yêu em là xa em , anh cũng đành biến mất thôi. 
Anh biến mất thôi để trả lại em cuộc sống thảnh thơi,
Để trả lại em ngày tháng tuyệt vời, đôi mắt người xinh tươi. 

Nếu yêu em là xa em, anh cũng đành biến mất thôi. 
Anh biến mất thôi để trả lại em cuộc sống tự do,
Để trả lại em niềm vui đợi chờ giấc mộng còn xanh mơ. 

Trả lại em lời nói đơn sơ với tấm lòng rộng mở 
Trả lại em vọng ngóng xa xôi một tương lai đầy ánh sáng,
Bước đi trên đường hoa, ấm vui hạnh phúc thật, anh một lòng cầu chúc cho em. 

Nếu yêu em là xa em, anh cũng đành biết mất thô . 
Anh biến mất thôi để trả lại em cuộc sống thảnh thơi
Để trả lại em ngày tháng tuyệt vời, đôi mắt người xinh tươi.