1
Bạn cần hỗ trợ?

Sheet nhạc Anh Đã Quên Mùa Thu

Anh đã quên mùa Thu! Anh đã quên mùa Thu! Bây giờ là mùa Thu Chiều vắng khói sương mù

Sheet:https://dl-web.dropbox.com/get/SHEET/sheet%20TT%20am%20nhac/Anh%20da%20quen%20mua%20thu%20-%20Tung%20Giang%20%26%20Nam%20Loc.pdf?w=AAD5Tn8cuT-c0IxS9d0-FLOS68bCNTE-Y5cNy82KXgK7bQ

Lyrics:

Anh Đã Quên Mùa Thu

Anh đã quên mùa Thu! Anh đã quên mùa Thu!
Anh đã quên mùa Thu! Anh đã quên mùa Thu!
Bây giờ là mùa Thu
Chiều vắng khói sương mù
Hàng cây khô sầu úa! Hiu hắt đứng trong mưa
Mưa như lệ tình xưa! Lệ thấm mấy cho vừa!
Lệ thương hoa phượng rũ!
Anh có nghe mùa Thu?

Thu mang cho tình yêu một thời đã qua!

Thu mang cho người yêu một đời xót xa!
Mùa Thu đã xóa hết cơn mong chờ,
Mùa Thu sẽ cất dấu chân ơ thờ, một người bước đi, lệ tình ướt mi

Hôm nay trời vào Đông, tình đã chết trong lòng, niềm cô đơn chợt đến
Anh đã quên mùa Thu!