1
Bạn cần hỗ trợ?

Sheet nhạc Ân Sâu Nghĩa Đầy

Núi cao sông dài, tình mẹ cao vút trời xa thẳm tình cha nồng thắm....

Sheet:https://dl-web.dropbox.com/get/SHEET/sheet%20TT%20am%20nhac/An%20sau%20nghia%20day%20-%20Nguyen%20Ly%20%26%20Dinh%20cong%20Huynh.pdf?w=AABXjOlq4KSQ6lnzWTFm6ngkRwDRbZwnTG8s5veGBguvbQ

Lyrics:  


Núi cao sông dài tình nào bằng tình mẹ cha.
Tình mẹ nuôi con cao vút trời xa
Tình cha thương con nghĩa đầy nồng thắm.
Tình mẹ tình cha chứa chan.

Xin ơn trời gìn giữ mẹ cha.
Xin cho người được ơn thái hòa
Trọn đời thủy chung bên nhau
Giữ trọn nghĩa nặng tình sâu

Nước chảy đá mòn tình người vẫn còn theo năm tháng.
Bể cạn sông sâu có nói được chăng
Tình cha bao la muôn trùng thẳm sâu
Tình mẹ ngàn năm ngút cao

Xin ơn trời gìn giữ mẹ cha.
Xin cho người được ơn thái hòa
Trọn đời thủy chung bên nhau
Giữ trọn nghĩa nặng tình sâu

Suối nguồn ân tình dạt dào tuôn trào theo tiếng khóc
Mẹ dìu con đi trong cõi người ta
Còn cha nâng niu ấp ủ từng bước
Tình mẹ tình cha thiết tha

Xin ơn trời gìn giữ mẹ cha.
Xin cho người được ơn thái hòa
Trọn đời thủy chung bên nhau
Giữ trọn nghĩa nặng tình sâu

Sữa mẹ ấm nồng ngọt nào dưỡng dục con khôn lớn.
Mẹ hiền che thân bóng mát đời con
Là sao trên cao sáng ngời nàng hướng
Tình mẹ là nơi náu nương

Xin ơn trời gìn giữ mẹ cha.
Xin cho người được ơn thái hòa
Trọn đời thủy chung bên nhau
Giữ trọn nghĩa nặng tình sâu