1
Bạn cần hỗ trợ?

Sheet Bống bồng ơi

Nắng vàng em đi đâu mà vội. Mà vội nắng vàng nắng vàng ơi...

Lời bài hát:

Nắng vàng em đi đâu mà vộị 

Mà vội nắng vàng nắng vàng ơị 
Mà vội nắng vàng nắng vàng ơị 
Em đi đâu mà vộị 
Bống lòng suối thảnh thơị 
Em đi đâu mà vộị 
Bống đùa bống đùa chơị 
Em đi đâu mà vội mà vộị 
Bống này bống nhỏ nhoị 

Ngày bống me bồng nhẹ quá tơ tằm. 
Lay nhẹ bống bồng bông lay nhẹ đóa hồng nhung. 

Nắng vàng em đi đâu mà vộị 
Mà vội bống bồng bống bồng ơị 
Mà vội gió vàng gió vàng bay 
Em đi đâu mà vộị 
Bống hồng bống hồng laỵ 
Em đi đâu mà vộị 
Bên hồ tóc mẹ trôị 
Em đi đâu mà vội mà vộị 
Bống này bống là ai

Sheet nhạc:

ư

Video clip: