1
Bạn cần hỗ trợ?

Yamaha EL-90

Mã sản phẩm:
Yamaha EL-90
Giá bán:
Loading... 12,500,000 VND
Bảo hành:
12 Tháng
Nhà sản xuất:
Yamaha
Bao gồm:
Đàn, adaptor, miễn phí vận chuyển nội thành TPHCM
Xuất xứ:
Japan
Khuyến mãi:
Tặng ghế

Đàn organ nhà thờ Yamaha Electone EL 90 xuất hiện lần đầu vào năm 1991, là cây đàn đầu tiên có tính năng MDR built-in, kết hợp kỹ thuật tạo âm FM với AWM và kỹ thuật lọc tinh tế tạo ra âm thanh trung thực. 

Yamaha Electone EL 90 được sử dụng nhiều ở các nhà thờ và các tổ chức tôn giáo hay trong các biểu diễn

Clip demo EL-90

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ĐT: (028) 6673.9090 - Hotline: 0909.341.286 0909.342.286

Keyboard keyboards Touch Tone Upper: 49 keys (C2~C6), Lower: 49 keys (C1~C5), Pedal: 20 keys (C0~G1), Initial
After (Upper, Lead, Lower, Pedal)
Voice Tone Generation New AWM & FM
Upper/ Lower Keyboard
(Upper Keyboard Voice 1, 2
Lower Keyboard Voice 1. 2)
Strings 1, 2, 3, 4, 5. Pizz. Strings, Tremolo Strings, Synth. Strings 1,2; Organ 1, 2, 3, 4, Jazz Organ 1, 2, 3, Pop Organ 1, 2, Theatre Organ 1, 2, Accordion, Badoneon; Brass 1, 2, 3, 4, Synth. Brass 1, 2; Piano 1,2,
Honky Tonk, Elec.Piano 1, 2, Harpsichord. Clavi; Clarinet 1, 2. Synth. Clarinet; Guitar 1, 2 , 3, banjo, Mandolin, Elec. Guitar 1, 2, muted Guitar, Distortion Guitar, Harp, Koto, Taisho Koto; Saxophone 1, 2, soprano Sax, Sax. Ensemble; Vibraphone, Glockenspiel, celesta, Marimba, Xylophone, Chime, Synth. Chime, Steel Drum; Chorus 1, 2, 3, Vocal; Comis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Tutti 1, 2, 3, 4, 5, 6; [Upper] Harmonica 1, 2;  [lower] Horn 1, 2, 3, Muted Horn; User 1-16; (56 buttons/87 voices) Volume Fine; Brilliance.
Lead (Upper)
(lead voice)
Violin 1 ,2 ,3, 4, Pizz. Violin, Cello; Oboe 1, 2, English Horn, Bassoon 1, 2; Flute 1, 2, Piccolo, Recorder
Pan Flute, Whistle; Trumpet 1, 2 ,3 ,4, 5, Muted Trumpet, Trombone 1, 2, Muted Trombone, Flugel Horn; 
User 1-16; To Lower; ( 6 Button/ 26 Voices) Volume Fine, Brilliance.
PedalBoard
(Pedalboard voice 1, 2)
ContraBass 1, 2, Pizz. Bass, Upright Bass; Organ Bass 1, 2, 3, 4; Elec. Bass 1, 2, 3, Synth. Bass 1, 2, 3; Tuba, 
Timpani, Timpani Roll; User 1-16; To Lower (12 buttons/ 17 voices); Volume Fine; Brilliance.
Voices Display Upper, Lower, Lead, Pedal, Manual balance.
Upper Flute Voice
Lower Flute Voice
Flute Voices (16', 8', …) Attack; Click; Response; Tremolo on/off; Volume; 8 Presets; 8 User Voices;
On/Off Control; Upper, Lower.
Effect/ Condition Digital Reverb 3 Types: Room, Hall, Church; Length; Depth; Volume: Upper/Lower 1, 2, Flute Voice, Lead, Pedal 1, 2
Accompaniment, percussion, Tremolo, Symphonic, Delay/Flanger
Sustain Upper (Knee), Lower (Knee), Pedal, Length.
Brilliance Upper, Lower, Lead, Pedal, Control
Tremolo/Chorus Upper, Lead,  Lower, Pedal, Flute voice; Tremolo (fast); Speed; Chorus: Slow, Stop.
Symphonic/Celeste Upper, Lead,  Lower, Pedal; Mode: Symphonic/Celeste
Vibrato Upper, Lead,  Lower: Preset/User; Touch Vibrato
Delay/Flanger Upper, Lead,  Lower, Pedal; Delay: Speed, Feedback, Balance; Flanger: Speed, Feedback, Depth
Pitch Bend On/Off: Upper 1, 2, Lead; Mode: Narrow/Wide
Lead Slide On/Knee/Off; Time
Panning Upper, Lead, Lower, Pedal
Dynamic Range Enhancer Off, 1, 2, 3
Feet Upper, Lead, Lower, Pedal
Lead Tune Tune Control
Glide Upper 1, 2, Lower 1, 2, Lead: Time.
 Rhythm  March 1, 2, 3, Polka 1, 2, Country 1, 2, Broadway, Broque, Waltz 1, 2, 3, 4, 5, Jazz Waltz 1, 2, 3, Bolero;
 Swing 1, 2, 3, 4, 5, 6, Jazz ballad, Dixieland 1, 2, Bouche 1, 2, 3, Reggae 1, 2; Slow Rock 1, 2, 3;
 8 Beat 1, 2, 3, 4, 5; Dance Pop 1, 2, 3, 4; Tango 1, 2, 3; Mambo, Salsa, ChaCha, Rhumba, Beguine;
Samba 1, 2, 3; Bossanova 1, 2, 3; 16 beat 1, 2, 3, 4, 5, Funk 1, 2, 3; User 1-8 .
 
Không có từ khoá.