1
Bạn cần hỗ trợ?

ROLAND SA-300

Mã sản phẩm:
ROLAND SA-300
Giá bán:
28,067,000 VND
Giá khuyến mãi:
Loading... 25,821,640 VND
Bảo hành:
12 tháng
Nhà sản xuất:
Roland
Xuất xứ:
Japan

Rated Output Power

350W (75W x 2 + SUBWOOFER 200W)

Nominal Input Level (1 kHz)

INPUT (MIC): -50 dBu
INPUT (PHONE): -20 dBu
INPUT (RCA): -20 dBu
STEREO LINK INPUT: 0 dBu

Nominal Output Level (1 kHz)

LINE OUT: +4 dBu
BALANCED OUT: +4 dBu
STEREO LINK OUTPUT: 0 dBu

Speaker

16 cm + Tweeter (Coaxial, 2-way) x 2
6.5 inches + Tweeter (Coaxial, 2-way) x 2

Controls

Channel Controls

CH1, CH2
INPUT SELECT Button (MIC/LINE)
VOICE ENHANCER Button
Channel VOLUME Knob
REVERB/DELAY Knob
ANTI-FEEDBACK Button (ON/OFF)
ANTI-FEEDBACK SWEEP Button
CH3, CH4
INPUT SELECT Button (MIC/LINE)
Channel VOLUME Knob
REVERB Knob
PHANTOM Switch

Master Controls

Equalizer
LOW Knob
MIDDLE Knob
HIGH Knob
LOW BOOST Button
WIDE Button
MASTER VOLUME Knob
PHONES VOLUME Knob

POWER Switch
GND LIFT Switch

Indicators

MIC/LINE (CH1--CH4)
ANTI-FEEDBACK ON/OFF (CH1, CH2)
ANTI-FEEDBACK SWEEP (CH1, CH2)
LEVEL METER
SUBWOOFER ACTIVE

Connectors

CH1, CH2
MIC INPUT Jacks (XLR type, 1/4" TRS phone type)
LINE INPUT Jacks (L/MONO, R) (1/4" phone type)
CH3, CH4
MIC INPUT Jacks (XLR type, 1/4" TRS phone type,
PHANTOM Power)
LINE INPUT Jacks (L/MONO, R) (1/4" phone type)
LINE INPUT Jacks (L, R) (RCA phono type)
output
LINE OUTPUT Jacks (L/MONO, R) (1/4" phone type)
LINE OUTPUT Jacks (L, R) (XLR type)
Stereo Link
STEREO LINK IN Jack (1/4" phone type)
STEREO LINK OUT Jacks (L, R) (1/4" phone type)
Others
PHONES Jack (Stereo 1/4" phone type)
SUBWOOFER OUT Jack (1/4" phone type)
Foot SW Jacks (ANTI-FEEDBACK SWEEP) (1/4" phone type)
Foot SW Jack (EXP PEDAL / REMOTE SW) (1/4" TRS phone type)
Power Consumption
94 W

SA-300W SUBWOOFER

Speaker
30 cm / 12 inches
Nominal Impedance
4 ohms
Connection
INPUT Jack (1/4" phone type)
Accessories
Owner's Manual
Speaker Connection Cable
Option
Foot Switch:
BOSS FS-5L (Mute)
BOSS FS-5U (ANTI-FEEDBACK / Effect)
BOSS FS-6
Expression Pedal:
EV-5
BOSS FV-300L
BOSS FV-500L
BOSS FV-500H
Connection Cable: PCS-31

Size and Weight (SA-300)

Width (W)
456 mm18 inches
Depth (D)
343 mm13-9/16 inches
Height (H)
297 mm11-3/4 inches
Weight
11.5 kg25 lbs. 6 oz.

Size and Weight (SA-300W SUBWOOFER)

Width (W)
456 mm18 inches
Depth (D)
325 mm12-13/16 inches
Height (H)
510 mm20-1/8 inches
Weight
10.5 kg23 lbs. 3 oz.

* 0 dBu = 0.775 Vrms

Không có từ khoá.