1
Bạn cần hỗ trợ?

Piano điện secondhand tháng 11

Danh sách sản phẩm piano điện secondhand hàng container tháng 11/2015 tại Piano Fingers

Piano Fingers thông báo danh sách sản phẩm piano điện secondhand hàng container tháng 11 về như sau:

1. Hàng sắp về (dự kiến 20/11/2015)

STT THƯƠNG HIỆU MODEL GIÁ BÁN SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
1 CASIO PX-120 8.000.000 1  
2 CASIO PX-135BK 8.000.000 1  
3 CASIO PX-700 9.000.000 1  
4 CASIO PX-700 9.000.000 1  
5 CASIO PX-730BK 10.500.000 1  
6 CASIO AP-20 12.000.000 1  
7 KORG C-320 14.000.000 1  
8 KORG C-7000 9.000.000 1  
9 KORG SP-100 7.000.000 1  
10 KAWAI PW-800 8.000.000 1  
11 KAWAI PN-290 9.000.000 1  
12 KAWAI PW-820 8.000.000 1  
13 ROLAND HP-2700 10.000.000 1  
14 ROLAND HP-1700L 9.000.000 1  
15 ROLAND HP-2DMH 16.000.000 1  
16 ROLAND HP-305 26.000.000 1  
17 YAMAHA P-60S 7.000.000 1  
18 YAMAHA P-60S 7.000.000 1  
19 YAMAHA P-85 7.000.000 1  
20 YAMAHA P-85 7.000.000 1  
21 YAMAHA P-120S 10.000.000 1  
22 YAMAHA YDP-131 14.000.000 1  
23 YAMAHA YDP-123 14.000.000 1  
24 YAMAHA CLP-550 6.500.000 1  
25 YAMAHA CLP-550 6.500.000 1  
26 YAMAHA CLP-570 6.500.000 1  
27 YAMAHA CLP-360 5.000.000 1  
28 YAMAHA CLP-123 10.000.000 1  
29 YAMAHA CLP-133 11.000.000 1  
30 YAMAHA CLP-920 12.000.000 1  
31 YAMAHA CLP-840 10.000.000 1  
32 YAMAHA CLP-154 13.000.000 1  
33 YAMAHA CLP-156 14.000.000 1  
34 YAMAHA CLP-120 16.000.000 1  
35 YAMAHA CLP-430C 25.000.000 1  
36 YAMAHA CLP-430R 25.000.000 1  
37 YAMAHA DUP-1 20.000.000 1  
38 YAMAHA CVP-6   1  
39 YAMAHA CVP-103 16.000.000 1  
40 YAMAHA CVP-403 35.000.000 1  

 

2. Piano điện secondhand đang có tại 69 Hoa Lan, p2, Phú Nhuận

 

STT THƯƠNG HIỆU MODEL GIÁ BÁN SỐ LƯỢNG
1 ROLAND F-50 10.000.000 1
2 ROLAND HP-i6 23.000.000 1
3 ROLAND HP-203 21.000.000 1
4 ROLAND HP-205 23.000.000 1
5 YAMAHA P-95B 10.000.000 1
6 YAMAHA P-70S 9.000.000 1
7 YAMAHA PF-500 15.000.000 1
8 YAMAHA YDP-S31 13.000.000 1
9 YAMAHA YDP-121 10.000.000 1
10 YAMAHA YDP-131C 14.000.000 1
11 YAMAHA YDP 151 16.000.000 1
12 YAMAHA YDP-151C 16.000.000 1
13 YAMAHA YDP-223 15.000.000 1
14 YAMAHA CLP-134 11.000.000 1
15 YAMAHA CLP-156 14.000.000 1
16 YAMAHA CLP-330 24.000.000 1
17 YAMAHA DUP-1B 20.000.000 1
18 KAWAI L5 14.000.000 1
19 KAWAI PW-1000 18.000.000 1
20 KAWAI PW-1200 21.000.000 1
21 KAWAI CA-71R 25.000.000 1
22 KAWAI CA71C 25.000.000 1
23 KAWAI PW-970 12.000.000 1
24 KAWAI CN-22 16.000.000 1
25 KORG SP-170DX 9.000.000 1
26 KORG C-660WB 15.000.000 1
27 CASIO PX-720C 10.000.000 3
28 CASIO PX-135 9.500.000 1
29 CASIO AP-620BK 15.000.000 1

 

3. Thông tin chi tiết mua piano điện secondhand sỉ và lẻ vui lòng liên hệ

Công Ty TNHH Ngón Dương Cầm

69 Hoa Lan, phường 2, Phú Nhuận

ĐT: 0906.903.906 mr Hoàng - 0909.342.286 mr Hoà