1
Bạn cần hỗ trợ?

Danh sách piano điện secondhand cont13082015

Giới thiệu danh sách sản phẩm piano điện contaner về hàng ngày 13/08/2015

DANH SÁCH SẢN PHẨM PIANO ĐIỆN SECONDHAND CONT 13/08/2015

STT NHÃN HIỆU MODEL SỐ LƯỢNG GIÁ LẺ (VNĐ) TÌNH TRẠNG
1 YAMAHA CLP-120 1 16,000,000 đã bán 
2 YAMAHA CLP-230 2 18,500,000  
3 YAMAHA CLP-230C 1 18,500,000  
4 YAMAHA CLP-240PE 2 22,500,000 đã bán hết
5 YAMAHA CLP-340 4 24,500,000  
6 YAMAHA CLP-340PE 1 27,000,000  
7 YAMAHA CVP 205 1 25,000,000 đã bán
8 YAMAHA CVP-303 1 27,000,000  đã bán
9 YAMAHA P 95B 1 10,000,000  đã bán
10 YAMAHA P-140 1 11,500,000  đã bán
11 YAMAHA P-95B 4 10,000,000 đã bán 2, còn 2
12 YAMAHA P-95S 1 10,000,000  
13 YAMAHA YDP 131 1 14,500,000 đã bán 
14 YAMAHA YDP 131C 3 14,500,000 đã bán hết
15 YAMAHA YDP 151 1 16,000,000  
16 YAMAHA YDP-S31 1 13,000,000  
17 YAMAHA YDP-140C 1 15,000,000 đã bán 
18 YAMAHA YDP-161 2 16,000,000 đã bán 1, còn 1
19 ROLAND DP-900 1 13,000,000  
20 ROLAND HP 205-GP 2 22,000,000 đã bán hết
21 ROLAND HP205-LC 1 22,000,000 đã bán
22 ROLAND HP205-SB 1 22,000,000 đã bán
23 ROLAND HP207-SB 2 27,000,000 đã bán 1, còn 1
24 ROLAND HP-302-LC 1 19,000,000 đã bán
25 ROLAND HP-302-RW 1 19,000,000 đã bán 
26 ROLAND HP-503-LW 1 28,000,000 đã bán
27 ROLAND HP-503-RW 1 28,000,000 đã bán
28 ROLAND HPI-7S-LC 1 27,000,000  
29 ROLAND RP-301-RW 1 17,000,000 đã bán
30 KORG C-340LC 1 13,800,000  
31 KAWAI CA12R 4 18,000,000 đã bán 2, còn 2
32 KAWAI CA-71C 1 25,000,000  
33 KAWAI CA-91R 1 30,000,000 đã bán
34 KAWAI CN-21R 1 14,000,000  
35 KORG SP-170DX 1 9,000,000  
36 KORG SP-250 1 9,300,000  đã bán
37 CASIO AP-200 1 11,000,000 đã bán
38 CASIO AP-20C 1 8,500,000  
39 CASIO AP-220BK 1 11,000,000  
40 CASIO AP-400CY 1 12,000,000  
41 CASIO AP-420BN 1 12,000,000 đã bán
42 CASIO PX-135WE 1

10,000,000

 
43 CASIO PX-720C 4 10,000,000  
44 CASIO PX-730BK 2 10,500,000  
45 CASIO PX-730CY 1 10,500,000  
46 CASIO PX-750BN 2 11,500,000 đã bán 1, còn 1
47 CASIO PX-7WE 5 10,500,000 đã bán2, còn 2
48 CASIO PX-830BK 1 11,500,000  

Thông tin chi tiết đặt hàng mua piano điện sỉ, lẻ vui lòng gọi về số 0906.903.906
Vài hình ảnh piano điện đã lắp ráp

piano dien secondhandpiano dien secondhand

piano dien secondhandpiano dien secondhand

piano dien secondhandpiano dien secondhand

piano dien secondhandpiano dien secondhand