1
Bạn cần hỗ trợ?

Âm Thanh

Roland PM-10
Roland PM-10
GIÁ: 6,810,000 VND
Yamaha MG16XU
Yamaha MG16XU
GIÁ: 14,100,000 VND
Yamaha MG06X
Yamaha MG06X
GIÁ: 3,330,000 VND
Yamaha DXS15 (Subwoofer)
Yamaha DXS15 (Subwoofer)
GIÁ: 26,600,000 VND
Yamaha STAGEPAS 600i
Yamaha STAGEPAS 600i
GIÁ: 31,000,000 VND
Yamaha HS 8S (Subwoofer)
Yamaha HS 8S (Subwoofer)
GIÁ: 13,400,000 VND
Yamaha HS 8
Yamaha HS 8
GIÁ: 8,510,000 VND
Yamaha HS 5
KM
Yamaha HS 5
GIÁ: 5,900,000 VND
GIÁ KM: 5,800,000 VND
Mixer Yamaha TF5
KM
Mixer Yamaha TF5
GIÁ: 120,000,000 VND
GIÁ KM: 115,000,000 VND

Chuyên các dòng Loa, Ampliers, Micro, ...